Fórum Břitva CZ & SK - Registrace

Svým přístupem na „Fórum Břitva CZ & SK“ (dále jen “my”, “naše”, “nás”, “Fórum Břitva CZ & SK”, “https://forum.britva.cz”), souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Fórum Břitva CZ & SK“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Fórum Břitva CZ & SK“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Fórum Břitva CZ & SK“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Fórum Břitva CZ & SK“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „Fórum Břitva CZ & SK“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „Fórum Břitva CZ & SK“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Vzhledem k platnosti zákona zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25. 5. 2018 v souladu s GDPR (General Data Protection Regulation) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prosím při registraci na toto fórum nepoužívajte jako nick/přezdívku své občanské jméno ani vaše veřejně známé přezdívky tak aby jste podle tohoto jména či přezdívky nemohli být identifikováni.

Uživatelská jména účtů, která budou svým tvarem přípomínat občanské jméno a příjmení budou bez upozornění administrátorm odstraněna!!!